PISTELIJÄT RY:N TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin perustiedot:
Pistelijät ry, Rekisterinumero: 210.733, Ikaalinen
Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen jäsenasioista vastaava hallituksen jäsen ja sitä ylläpidetään sähköpostiosoitteen jasenrekisteri.pistelijatry@gmail.com kautta.
Rekisteritiedot säilytetään jasenrekisteri.pistelijatry@gmail.com-tilin Google Drivessa, jonne on pääsy vain Pistelijät ry:n voimassa olevan hallituksen jäsenillä.
Yhteydenotot:
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen
jasenrekisteri.pistelijatry@gmail.com tai yhteyshenkilölle: Sari Salomaa (sari. salomaa@wippies.fi)

Yleistä

 • Tämä tietosuojaa koskeva käytäntö kuvailee, miten Pistelijät ry rekisterinpitäjänä kerää, käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi.
 • Tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn silloin, kun Pistelijät ry tarjoaa palveluja ja tapahtumia.
 • Tällä Tietosuojakäytännöllä haluamme osoittaa, miten varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan.

Milloin keräämme henkilötietoja?

 • Pistelijät ry kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, kun liityt jäseneksi tai otat osaa yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin (esim. ristipistoviikonloppu, kilpailut, arvonnat jne). tai otat muuten yhteyttä yhdistykseen. Sinusta näiden yhteydessä kerättäviä tietoja tarvitaan, jotta yhdistys voi sinulle palveluja ja tapahtumia.
 • Pistelijät ry kerää sinua koskevia henkilötietoja jäsenhakemuksen yhteydessä. Pistelijät ry kerää sinua koskevia tietoja myös jäsenyytesi aikana ja käsittelee tietoja, joita yhdistyksen saataville tarjoat. Jäsenenä voit milloin tahansa päivittää antamiasi henkilötietoja lähettämällä pyynnön osoitteeseen: jasenrekisteri.pistelijatry@gmail. Osoitetiedot eivät päivity automaattisesti.

Mitä tietojasi käsittelemme?

Kun liityt yhdistykseen tai osallistut yhdistyksen tapahtumiin ja aktiviteetteihin yhdistys kerää ja käsittelee sinusta seuraavia henkilötietoja:

 • Jäsennumero
 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut tiedot, joita voit itse ilmoittaa tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä
  • erikoisruokavaliot ((perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys)
  • huonekaveritoiveet
  • muut erikoisjärjestelytoiveet
 • Tapahtumien yhteydessä seurattavat maksutapahtumatiedot seurantaa varten (maksettu/ei maksettu)

Mihin tarkoituksiin käsittelemme sinua koskevia tietoja?

Yhdistys käsittelee sinua koskevia tietoja pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Jäsenyyden hallitseminen
 • Yhdistyksen palveluiden ja tapahtumien tarjoamiseksi jäsenille
 • Mahdollistaakseen viestinnän jäsenten kanssa postitse, sähköpostitse tai puhelimitse/tekstiviesteillä
 • Jäseniin kohdistuvien velvoitteiden, kuten vuosikokouskutsujen, lähettämistä varten.
 • Osallistumistietojen ilmoittaminen ristipistoviikonloppujen pitopaikalle (ilmoitettavat tiedot: henkilömäärä ja erikoisruokavaliot)

Henkilötietojen käsittelyperusteet

 • Pistelijät ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.
 • Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen rekisterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta.
 • Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.
 • Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 • Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen tapahtumien pitopaikkaan.
 • Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietojen säilytysaika

 • Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen
 • Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.
 • Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen.
 • Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä (saatavilla yhdistyksen kotisivulla https://pistelijatrysuomi.wordpress.com/)
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla jäsenyys ja oikeus osallistua tapahtumiin poistuu)
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Pistelijät ry:n oikeutettu etu
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Pistelijät ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Pistelijät voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 25.5.2018.

Mainokset

Hyvää pistelyvuotta 2018

Tänä vuonna järjestämme kaksi pistelyviikonloppua Ikaalisissa. Ajankohdat ovat 16.-18.3.2018 sekä 31.8.-2.9.2018. Syksyn viikonloppu on meidän oma Primitive Hare -retriitti, kun saamme Isobel Arganten mukaan. Kevään viikonloppu on jo loppuunmyyty, syksylle on vielä pari paikkaa vapaana.

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin syksyllä, että myös 2018 on jäsenille maksuton. Näin ollen yhdityksellä ei ole mahdollista järjestää messulippuarpajaisia tai muuta vastaavaa. Toki, jos teillä on kontakteja messujärjestäjiin ja sitä kautta olisi mahdollisuus saada vapaalippuja, toimimme mielellämme markkinointi- ja arvontakanavana.
Myöskään viikonlopputapaamisiin ei ole jatkossa mahdollista hankkia isoja tervetulopaketteja, joten jos teillä on yhteyksiä suunnittelijoihin, vinkatkaa meidän yhdistyksestä ja kysykää, jos suunnittelijaa kiinnostaisi tehdä meille ihan oma malli. Tällaisia malleja voisi laittaa jakoon sekä viikonlopputapaamisissa että yhdistyksen Facebook-sivulla. Näin saisimme kaikille jäsenille mahtavia etuja ilman että joudumme perimään jäsenmaksua.

Yhdistyksen päätoimena on tällä hetkellä viikonlopputapaamisten järjestely, mutta otamme erittäin mielellämme ideoita ja ehdotuksia vastaan siitä, miten saisimme toimintaa aktiivisemmaksi. Esimerkiksi pistelyaiheisille jutuille on varmasti lukijoita, vaikka Linneaa ei enää ole. Niitä on mahdollista julkaista yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa.

Oikein hyvää alkanutta vuotta ja ihania pistoja!

Vuosi 2017 on jäsenmaksuton

Syyskokouksessa päätettiin, että vuonna 2017 ei peritä jäsenmaksua. Jäseneksi voi kuitenkin edelleen liittyä yläreunan valikosta.

Pistelijät ry järjestää esim pistelyviikonloppuja 1-2 krt vuodessa ja vuonna 2017 järjestämme sekä keväällä, että syksyllä. Kevään kokouksen yhteydessä pidämme kevätkokouksen.

Arvonta yhdistyksen jäsenille

Jäsenten sähköpostiin tupsahti tänään postia arvonnasta, arvomme Kirjokkaaseen 5kpl 50€:n lahjakorttia ja Kirjokas lupautui lahjoittamaan vielä kuudennen lahjakortin. Kiitos Kirjokas!

Muistakaa osallistua viimeistään 7. elokuuta!

 

 

Ristipistoviikonloppu Kauppilan matkailutilalla Ikaalisissa 16.-18.9.2016

Järjestyksessään kolmas Pistelijät ry:n ristipistoviikonloppu järjestetään jälleen syksyllä Kauppilassa. Vielä on ilmoittautumisaikaa 15.7 saakka. Hinta on yhteensä 120€ sisältäen majoituksen omin lakanoin ja pyyhkein sekä Kauppilan makoisat ruuat (pe iltapala, la aamupala, pitopöytä päivällä, iltapala, su aamupala ja lounas) sekä tervetuliaispaketin. Ohjelmassa on myös yhdistyksen vuosikokous.